Garantie voorwaarden

Garantievoorwaarden

De volgende garantievoorwaarden zijn van toepassing op jouw aankoop bij Fatbikes-outlet:

  1. Voordat je begint met de assemblage van de E-bike, adviseren we je om zowel de fiets als de bijgeleverde onderdelen zorgvuldig te controleren op mogelijke schade. Het is van groot belang dat je deze inspectie uitvoert alvorens de montage te starten.

  2. Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dien je in het bezit te zijn van de originele aankoopbon van Fatbikes-outlet.

  3. Garantie is niet van toepassing op E-bikes die zijn gekocht van een derde partij, zoals een (professionele) tussenhandelaar.

Fatbikes-outlet biedt garantie op materiaal-, fabricage- en montagefouten voor jouw E-bike. Deze garantie dekt alle onderdelen die essentieel zijn voor de operationele werking van de E-bike, met uitzondering van slijtdelen. Onder slijtdelen vallen onder andere de ketting of riem, derailleur en derailleurwieltjes, tandwielen, binnen- en buitenbanden, handvatten, lampen, remblokken- en remschijven, remolie, zadel, pedalen, snelbinders en de lak.

Het is belangrijk op te merken dat we niet kunnen garanderen dat je altijd ongestoord gebruik kunt maken van je E-bike, noch kunnen we een optimaal rijcomfort te allen tijde waarborgen. Gebruiksgemak en rijcomfort zijn deels afhankelijk van factoren waar Fatbikes-outlet geen controle over heeft, zoals jouw

Indien je aan de garantievoorwaarden zoals beschreven in dit artikel voldoet, zal Fatbikes-outlet het defecte onderdeel repareren of vervangen op een manier die naar ons redelijk oordeel de E-bike weer operationeel maakt. We behouden ons het recht voor om een defect onderdeel te vervangen door een gelijkwaardig, niet-defect onderdeel, wat ook kan betekenen dat het vervangende onderdeel gebruikt of refurbished is.

Let op dat de garantie vervalt in de volgende situaties:

  • Voordat je begint met de assemblage van de E-bike, adviseren we je om zowel de fiets als de bijgeleverde onderdelen zorgvuldig te controleren op mogelijke schade. Het is van groot belang dat je deze inspectie uitvoert alvorens de montage te starten.
  • Bij onverantwoordelijk, roekeloos, onjuist, onkundig of oneigenlijk gebruik van de E-bike, zoals gebruik voor andere doeleinden dan dagelijks eigen gebruik, commerciële verhuur, wedstrijden, etc.
  • Wanneer schade of defecten niet aan Fatbikes-outlet kunnen worden toegerekend, bijvoorbeeld schade als gevolg van een val, botsing of onderdompeling in water.
  • Als de E-bike (of onderdelen daarvan) door iemand anders dan Fatbikes-outlet is gerepareerd, aangepast, gereviseerd, of als originele onderdelen zijn vervangen door niet-officiële onderdelen.
  • Wanneer de E-bike niet in overeenstemming met de onderhoudsverplichtingen zoals beschreven in lid 11, 12 en 13 wordt onderhouden.
  • Als niet aan de meldingsplicht zoals beschreven in lid 14 wordt voldaan.
  • Na afloop van de relevante garantietermijn.

Zorg ervoor dat je de E-bike volgens de handleiding onderhoudt.

Garantie- en servicewerkzaamheden vinden thuis plaats op basis van de Fatbikes-outlet service instructies. De consument is verantwoordelijk voor het maken van tijdige afspraken. Alleen Fatbikes-outlet bepaalt of garantie- of servicewerkzaamheden buiten onze faciliteiten worden uitgevoerd.

Meld defecten of beschadigingen die van invloed zijn op de werking van de E-bike onmiddellijk bij Fatbikes-outlet. Een telefonische melding moet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk worden bevestigd, inclusief aankoopbon, aankoopdatum, datum van defect/beschadiging en mogelijke oorzaak van het defect of de beschadiging.

Indien onderdelen van de E-bike zodanig defect of beschadigd zijn dat ze (gedeeltelijk) zijn losgekomen, bewaar deze dan zorgvuldig tot ze aan Fatbikes-outlet kunnen worden overhandigd.

Als er sprake is van wettelijke garantie, zal Fatbikes-outlet vervangende onderdelen sturen met duidelijke instructies voor vervanging, of deze kosteloos zelf voor de consument uitvoeren. Voor niet-wettelijke garantie is Fatbikes-outlet niet verplicht om reparaties uit te voeren. In dat geval is de consument verantwoordelijk voor de uitvoering van service.

In geval Fatbikes-outlet na onderzoek vaststelt dat beperkte of geen garantie van toepassing is, heeft Fatbikes-outlet het recht om alle kosten in verband met reparatie en/of vervanging, inclusief onderzoekskosten, in rekening te brengen.

Naar de keuze van Fatbikes-outlet kan elk onderdeel dat tijdens een reparatie of onderhoudsbeurt wordt vervangen, automatisch ons eigendom worden, zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is.

Gebruik van de E-bike na het constateren van een defect of beschadiging is volledig voor eigen risico; Fatbikes-outlet is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele verdere schade die hieruit voortvloeit. De in lid 19 vermelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Fatbikes-outlet.